Accurate IT understøtter hele din virksomheds forretningsproces. Fra strømlining og optimering af produktion med intuitive og effektive webapplikationer. Videre til analyse og beslutningsgrundlag med hurtig og fleksibel business intelligence. Og sidst med eksisterende og nye systemer porteret til mobile platforme.

Business Intelligence

Det kan være svært at styre og følge op med dit forretningsdata, som det ser ud i dag. Data ligger spredt i flere kilder, det skal verificeres, udtrækkes og konsolideres, og der mangler et godt visualiseringsværktøj, før det kan bruges effektivt. En Business Intelligence-løsning imødegår disse udfordringer og giver dig ny indsigt i din virksomhed med:

 • Overblik over aktuel status, udvikling og historik
 • Årsager til nuværende status og udvikling
 • Prognoser baseret på fakta

Accurate IT har et superhold, der kan levere alle nødvendige komponenter i BI-løsninger. En god leverance tager altid udgangspunkt i forretningsforståelse. Vi vægter forretningsaspektet højt og rådgiver på baggrund af faglig viden og erfaring fra tidligere projekter. Som uafhængig leverandør rådgiver vi desuden om valg af værktøjer.

Kontakt Mikkel for et uforpligtende sparringsmøde om din virksomheds ønsker, udfordringer og muligheder på baggrund af vores erfaringer og værktøjskendskab.

Overblik med QlikView
Analyse med PerformancePoint
Forecast med Tableau

Anvendelsesområder og cases

Accurate IT arbejder på tværs af brancher, hvilket giver mulighed for at udnytte erfaringer fra forskellige forretningsområder og forskellige kulturer. Vi ser især behov for BI i følgende organisationsområder:

 • Økonomi, hvor der følges op på virksomhedens resultat i forhold til budgetter. Ofte kan der opnås besparelser ved automatiserede budgetteringsrutiner og rapporter, der genereres automatisk, arkiveres og sendes pr. e-mail.
 • Salg, kunder og marketing. Ved salg og marketing er der fokus på pipeline-opfølgning, kampagneeffektivitet og aktivitetsopfølgning. Vi har desuden erfaring med at analysere kunders rentabilitet og omsætning af kunder.
 • HR's kerneopgaver understøttes ved analyse af medarbejdertilfredshed, medarbejderomsætning, lønudvikling og sagshåndtering.
 • Produktion. Den enkelte virksomheds operationelle områder adskiller sig fra andre virksomheders, men indeholder ofte elementer af sagshåndtering samt overvågning og optimeringer af forretningsprocesser, produktion, logistik og lager. Rapportering og analyse på disse områder skræddersys til virksomheden, så den passer til styringsformen og sikrer konkurrencedygtighed.
Business Intelligence handler om indsigt i forretningen mere end datasystemer. Vi har altid fokus på forretningsværdien i BI-løsninger og sparrer om mulige anvendelsesområder i din virksomhed.
Kundeperspektiv med opfølgning på opkald
Se FTF-A-case
Økonomi- og projektopfølgning med data fra skyen
Se Artis Consulting-case
Produktionsrapportering af farmaceutisk anlæg
Se farmaceut-case

Løsningskomponenter

Hvad består en BI-løsning af? Det afhænger naturligvis af det konkrete behov, men der er en række komponenter, der går igen.

Data Warehouse

I en BI-løsning er Data Warehouset en centraliseret samling af data til rapportering og analyse. Data Warehouset er grundstenen i sådanne løsninger og har følgende fordele:

 • Forbedret ydelse. Ved at adskille operationelle og analytiske systemer aflastes kildesystemet, og med rapportorienteret teknologi optimeres ydelsen under rapportering.
 • Konsolidering af data i en tværgående forretningsmodel giver "single version of the truth".
 • En model optimeret til rapportering, hvilket sikrer hurtigere og mere intuitiv udvikling af nye rapporter og analyser.
 • Samling af data på tværs af kilder til et "single point of access".
 • Indkapsling af rapporteringsregler i integrationsmoduler. Reglerne inkluderer datarens og stamdatahåndtering.

Accurate IT benytter en pragmatisk tilgang og best practices ved design og opbygning af Data Warehouses baseret på Kimball-metoden og Hub-and-Spoke-referencearkitekturen.

I situationer der kræver håndtering af store datamængder, mange datakilder, har et stærkt behov for konsolidering eller hvor avanceret sikkerhed er kritisk, anbefaler vi typisk BI-løsninger, der omfatter et Data Warehouse. I mindre komplekse situationer kan man ofte skabe en (link: to self-service Self-Service-orienteret løsning :link), der giver mulighed for at udforske virksomhedens data uden nødvendigvis at skulle etablere et potentielt omkostningstungt Data Warehouse.

Rapportering og analyse

Rapportering og analyse er det, de fleste forbinder med BI, og der BI typisk skaber størst værdi. For at kunne anbefale de rette værktøjer og designe optimale rapporter har Accurate IT virksomhedens behov og modenhed for øje. Vi opdeler behovene i stigende modenhed som:

 • Dashboards. Dashboards er faste resultatorienterede rapporter og oversigter, der giver et hurtigt overblik et rapporteringsområde - fx en økonomisk status. Avancerede dashboards omfatter interaktiv datafiltrering og brugerstyring af detaljeringsgrad og diagramformer. Udvikling af dashboards og automatiserede rapporter giver virksomheden ny information, frigiver ressourcer fra manuel udarbejdelse, og tilbyder fleksibel levering på e-mail i formater som PDF, Word og Excel.
 • Analytiske værktøjer. Med analyseoversigter og analytiske værktøjer kan forretningsbrugere interaktivt undersøge data ned til mindste detalje. Det giver mulighed for at forstå hvorfor resultat og status ser ud, som det gør.
 • Prognose. Med fremskrivningsmodeller og prognoserapporter får virksomheden indsigt i, hvordan status vil være i fremtiden. På baggrund af prognoser kan budgettering, ressourceallokering og operationel planlægning optimeres.
 • Proaktiv beslutningsstøtte. Det øverste niveau i Business Intelligence-løsninger er intelligente systemer, der proaktivt genererer forslag til forbedringer eller tiltag. Proaktive systemer benyttes blandt andet inden for ruteplanlægning i transportsektoren. Accurate IT hjælper med implementering via kompetencer med web applikationer.

Performance Management

Rapportering og analyse er ikke i sig selv styringsværktøjer. Performance Management er en disciplin, hvor styring og ledelse tænkes ind i BI-løsningen. Vores tilgang sker ofte igennem følgende trin:

 • Styringsmodel. Først fastlægges virksomhedens styringsmodel. Ofte benyttede modeller er Balanced Scorecard, aktivitetsbaseret styring og økonomisk værdiforøgelse.
 • Nøgletal. Herefter identificeres de vigtigste styringsmetrikker, Key Result Indicators (KRI?er) og Key Performance Indicators (KPI?er), ud fra styringsmodel og kortlægning af optimale arbejdsgange.
 • Performance-mål. Der etableres systemunderstøttelse af mål og budgetter.
 • Opfølgning. Via visualiseringer, rapportering og analyse sikres fuldstændig opfølgning på de fastsatte performance-mål.

Vi har stærk fokus på forretningsværdien af vores projekter og har erfaring med at drive værdiskabende Performance Management-projekter i samarbejde med kunder.

Self-Service og Data Discovery

I de senere år er der kommet mere fokus på self-service BI, hvor forretningsbrugere har skiftende, personlige behov for analyse, og selv analyserer data direkte i kildesystemer. Self-Service BI understøttes af data discovery-værktøjer, der automatisk lokaliserer, fortolker og sammenkobler det nødvendige data. Self-service BI er specielt relevant i tilfælde, hvor behov og styringsmodel ikke er afklaret endnu, rapporteringsområderne er meget afgrænsede, eller hvor virksomhedens størrelse ikke retfærdiggør opbygning af et egentligt Data Warehouse.

Accurate IT kan rådgive om etablering og brug af self-service BI, og hjælpe med at vælge imellem anbefalede værktøjer som QlikView, Tableau og Power BI (og PowerPivot). Vi kan desuden opsætte værktøjet og uddanne brugere omkostningseffektivt.

Platforme og teknologi

Accurate IT arbejder ud fra et princip om uafhængighed af platform, og kan derfor rådgive jer om den bedste platform til netop jeres udfordringer. Der er imidlertid nogle platforme, vi ser et ekstra stort potentiale i, og som vi kan anbefale:

 • Microsoft SQL Server (SQL Server) giver en særdeles omkostningseffektiv base for BI-løsninger i form af en relationel database (til Data Warehouset). SQL Server inkluderer desuden frit BI-værktøjer som Integration Services (SSIS), Analysis Services (SSAS) og Reporting Services (SSRS).
 • Microsoft SharePoint (inklusive PerformancePoint) stiller interaktive dashboards og rapporter til rådighed i den rette kontekst - eksempelvis et intranet. Brugere har med PerformancePoint mulighed for at lave ad-hoc analyse direkte i browseren.
 • Microsoft Office tilbyder verdens måske mest udbredte analyseværktøj, Excel. Med Power BI (og PowerPivot) kan Microsoft endvidere tilbyde nogle af de Data Discovery og Self-Service-muligheder, som QlikView og Tableau har.
 • Tableau (www.tableausoftware.com) er et Data Discovery-værktøj med hastig udbredelse. Tableau har den måske højeste brugervenlighed af alle BI-værktøjer med best practise visualiseringer.
 • QlikView (www.qlikview.com) er pioner inden for in-memory-analyse og ledende inden for Data Discovery. QlikView giver forretningsbrugeren mulighed for at koble sig direkte på kildesystemer eller det relationelle Data Warehouse, lave analyser og bygge rapporter.
Webapplikationer og integration

Har du forretningsbehov på tværs af eksisterende IT-systemer? Eller har du behov for at tilføje ny funktionalitet til et eksisterende system? Vi anbefaler webapplikationer til ny funktionalitet og som grænseflade til integrationer imellem eksisterende systemer.

Alle moderne systemer bygges nu som webapplikationer (f.eks. Office365), og de fleste platforme er også webbaserede (f.eks. SharePoint og SalesForce). Med en webapplikation kan du opnå:

 • Automatisering af forretningsprocesser.
 • Ny funktionalitet der giver øget kvalitet og indsigt - internt eller til kunder.
 • Integration til forretningsprocesser på tværs af underliggende systemer.

Accurate IT har forretningsforståelsen, der skal til for at IT-understøtte dine forretningsprocesser. Vores superhold er specialiseret i at tilføje den ekstra funktionalitet, som eksisterende standardkomponenter ikke leverer og i at binde forskellige systemer og platforme sammen. Vi rådgiver på baggrund af faglig viden og erfaring fra tidligere projekter. Som uafhængig leverandør rådgiver vi desuden om udvidelse og valg af platforme og værktøjer.

Kontakt Martin for et uforpligtende sparringsmøde om din virksomheds ønsker, udfordringer og muligheder på baggrund af vores erfaringer og værktøjskendskab.


Administration af QR-koder til produktvejledninger
Se gofiqr-case

Anvendelsesområder

Webapplikationer benyttes overalt i virksomheden, hvor forretningsbrugere møder IT-systemer. Accurate IT samarbejder med virksomheder i forskellige brancher og bidrager dermed med erfaring fra lignende firmaer og nye vinkler fra andre typer firmaer.

Webapplikationer understøtter forretningen i følgende områder:

 • HR med kernefunktionalitet til løn, medarbejderudvikling, tidsregistrering på projekter og af fravær og booking af lokaler. Videndeling sikres med et intranet. HR leverer og aftager data fra blandt andet økonomi og produktionen.
 • Økonomi med basale funktioner som bogføring og fakturering. Integrationer og udvidelser er relevante i forbindelse med eksempelvis fakturagrundlag, projektstyring og løn.
 • Kunder med Customer-Relation-Management (CRM) systemer, der giver både salgskonsulenten og kunden et overblik over engagement og muligheder. Integrationer og udvidelser er nødvendige ved interaktion med produktkataloger og økonomisystemer.
 • Salg med e-handel og tilbudshåndtering. E-handelssystemer er koblet til blandt andet lager, økonomi og CRM-systemer.
 • Marketing i form af kommunikation med kunder og opfølgning på kampagner. Er tæt integreret til CRM-systemer og mail- og spørgeundersøgelsessystemer.
 • Produktion med systemer til sags- og dokumenthåndtering, lagerstyring, ressourcestyring og projektstyring. Afhængig af virksomhedens produkt benyttes webapplikationer også til maskinelle processer og behandling af data til information og viden. Vi kan eksempelvis hjælpe med at opsamle hidtil ubrugt data og behandle det.
Accurate IT kan med de rette udvidelser og integrationer strømline og optimere dine forretningsgange, hvormed du opnår en højere produktivitet, højere kundetilfredshed og mere engagerede medarbejdere. Kontakt os for sparring omkring et aktuelt forbedringspunkt.

Løsningskomponenter

Webapplikationer og underliggende integrationer kan inddeles i nogle generelle komponenter, som går igen i alle projekter.

Brugergrænseflade

Accurate IT benytter udelukkende webstandarder til brugergrænseflader. Web 2.0-teknologier er nu så modne, at brugeroplevelsen føles som en desktop-applikation. Webstandarder giver følgende fordele:

 • Adgang fra flere enheder. Producenter af enheder (laptops, tablets og smartphones) understøtter webstandarder for netop at dække det stigende marked for webapplikationer.
 • Robust og fleksibel vedligehold. Webstandarder er de mest udbredte IT-standarder blandt udviklere og IT-leverandører.
 • Effektiv drift. Med webstandarder er der ingen applikation, der skal rulles ud til slutbrugere, da de har en browser i forvejen.
 • Fleksibel drift. Med udbredte webstandarder åbnes muligheden også for nem outsourcing af drift til eksempelvis Cloud-hosting.

Accurate IT tager hånd om hele processen fra specifikation af brugervenlige skærmbilleder til visuel kommunikation med vores grafiske partnere.

Forretningsanalyse

IT-understøttelsen af selve forretningsreglerne implementeres i et såkaldt forretningslag. Accurate IT designer forretningslaget ud fra forretningskrav og de forretningsgange, som skal understøttes. Vi elsker komplicerede udfordringer, hvor vi analyserer os frem til elegante løsninger med udgangspunkt i forretningsforståelse og tekniske muligheder med et solidt matematisk fundament.

Accurate IT anbefaler udformning af forretningslaget ud fra blandt andet kobling imellem brugergrænseflade, forretningslag og datalag. Anbefalingen har indflydelse på valg af platform og værktøjer.

Data og integration

Data der vises og gemmes i brugergrænsefladen kommer i sidste ende enten fra en applikationsdatabase eller nogle integrationer. Desuden skal mange webapplikationer også levere data til andre systemer igennem integrationer.

I Accurate IT har vi stor erfaring med design og udvikling af integrationer og databaser. Ud fra jeres eksisterende systemlandskab, nye teknologier og krav til webapplikationen, anbefaler vi følgende:

 • Servicebaserede integrationer. Integrationer imellem systemer skal være servicebaserede, hvilket kan opnås med teknologier som for eksempel WCF (Microsoft) eller JAX-WS (Java). Til orkestrering af services og kommunikation med ikke-servicebaserede kilder kan BizTalk (Microsoft), JBoss ESB eller anden ESB benyttes.
 • Cloud-Storage. Af hensyn til drift og ydelse kan data i skyen være hensigtsmæssig. Der vælges imellem NoSQL-baseret (Google App Data Storage, Amazon DynamoDB/ SimpleDB) eller SQL-baseret (Microsoft SQL Azure, Amazon RDS).
 • Databaser hvor Microsoft SQL Server anbefales som proprietær og PostgreSQL eller MySQL anbefales som OpenSource.

Kontakt os for sparring omkring valg af arkitektur, værktøjer og platforme.

Platforme og teknologi

Accurate IT har en strategi om at kunne tilbyde vores kunder en fair og grundig rådgivning omkring valg af platform og værktøjer. Vores rådgivning er baseret på uafhængighed fra platformleverandører og et dybt kendskab til udvalgte markedsførende teknologier.

De teknologier vi ser som stærke netop nu kan inddeles i platforme til webapplikationer og standardapplikationer.

Webapplikationsplatforme

Valget af webapplikationsplatform bestemmes ud fra jeres teknologistrategi, og om der er behov for en løst koblet og fleksibel arkitektur, eller behovet er mere til en effektiv og let Model-View-Controller (MVC) arkitektur.

Platforme med løs kobling:

 • Microsoft ASP.NET er en af de mest udbredte platforme til komplekse webapplikationer.
 • Java EE (Facelets) er en platform til store Enterprise-applikationer.

Platforme med understøttelse af hurtig udvikling og effektiv vedligehold:

 • RubyOnRails ser vi som den stærkeste MVC-platform i øjeblikket.
 • Microsoft MVC eventuelt med Microsoft EntityFramework som ORM.
 • Django er en OpenSource Python-baseret platform.

Standardapplikationer

Standardsystemer til økonomi, kundehåndtering, ressourceplanlægning, projektstyring og HR har længe eksisteret. Diskussion af valget imellem standardsystemer og udvikling af et nyt system har varet lige så længe. Har vi standardiserede forretningsgange eller er vi unikke? Hvordan differentierer vi os med et standardsystem?

Efter vores erfaring i Accurate IT er der ikke et svar, der dækker alle scenarier. I mange tilfælde er en standardapplikation kombineret med tilpasninger og udvidelser et godt valg. I enkelte tilfælde vil en standardapplikation kun øge omkostningerne. I de færreste tilfælde kan en standardapplikation dække behovene uden tilpasninger. Salg af standardapplikationer kan ofte drukne i garantier om totaldækning.

Når Accurate IT rådgiver og udvider standardapplikationer har vi specielt fokus på følgende områder, vi anser som modne:

 • Content Management System (CMS) er en moden disciplin benyttet til e-shops, intranet, dokumenthåndtering og sagshåndtering (ESDH). Vi anbefaler Microsoft SharePoint og WordPress eller Joomla! som PHP OpenSource-alternativer.
 • Customer Relationship Management (CRM)-systemer har fået mere fokus med øget kundeorientering. Vi har erfaring med at udvide Microsoft CRM og kan også anbefale SalesForce.
 • Økonomi har længe haft modne standardapplikationer. Vi har erfaring med integration til blandt andet Microsoft NAV og Microsoft Axapta.
 • Enterprise Resource System (ERP) er også et modent område, der dækker styring af både personlige (HR) og fysiske ressourcer. Store ERP-leverandører som SAP, Oracle ERP og Microsoft NAV understøtter også andre områder som økonomi og CRM.

Kontakt os hvis du ser et behov for at bygge webapplikationer selvstændigt eller oven på CMS-platforme eller behov for tilpasning, udvidelse og integration til CRM-, økomomi- og ERP-systemer.