Herunder finder du en liste af projekter, som Accurate IT har leveret. Enkelte projekter udvikles der fortsat på. Desuden fremgår en liste af kunder, som vores konsulenter tidligere har arbejdet med.

BI-support (ny)
HR Workflows (ny)
Kontorbooking (ny)
Ledelsesværktøj

Byggeriets bedste ledelsesværktøj

Baggrund

Kjeld Schrøder er en af Danmarks mest erfarne projektledere i byggebranchen. Han har blandt andet stået i spidsen for opførelsen af Bella SKY Comwell - Nordeuropas største hotel.

Igennem sin lange karriere i byggebranchen har Kjeld udkrystalliseret en metode til risikostyring og ledelse af projekter. Metoden har også vist sig relevant inden for andre brancher end byggeri.

I 2013 indgik Kjeld Schrøder og Accurate IT en aftale om partnerskab, hvor Accurate IT har ansvaret for udvikling og drift af et webbaseret værktøj baseret på Kjelds metode. Ambitionen for værktøjet er at blive det foretrukne værktøj til risikostyring af mellemstore og store projekter inden for byggebranchen.

Værktøjet

I foråret 2013 arbejdede Kjeld og Accurate IT sig hen imod en prototype baseret på Kjelds metode. Prototypen gennemgik iterative rettelser og dannede til sidst grundlag for kundepræsentationer.

Efter interesse fra flere større kunder heriblandt ARC (tidl. Amagerforbrænding) og Enemærke & Petersen blev version 1 udviklet henover sommeren 2013. Baseret på egen ideudvikling og kundeønsker tilføjes der nu løbende funktionalitet til værktøjet.

Værktøjet er basalt set en webapplikation og dermed et eksempel på et Software as a Service-produkt (SaaS), som virksomheder abonnerer på. Projektoverblikket opnås igennem et diagram, der viser status for projektaktiviteter opdelt i to metodeakser. Risici styres ved at binde dem til aktiviteter og tildele handlinger til risiciene. En risikoprofil giver indsigt i projektets risikostatus.

Teknisk er løsningen baseret på Ruby on Rails og Cloud-hostet, hvilket understøtter en effektiv skalering til mange brugere. Webapplikationen føles som en desktop-applikation, da Web 2.0-teknologier som HTML5, CSS3 og AJAX er benyttet. Desuden er Accurate IT’s rammeværk benyttet til bred browserunderstøttelse.

Projektstatus
Risikoprofil

Kontakt

Martin Damhus

+45 3131 1869

Teknologier

Webapplikation: Ruby on Rails, HTML5, CSS3, AJAX, jQuery.
Business Intelligence: jQuery-baseret.
Data Warehouse-design

FTF-A - Data Warehouse-design

"Accurate IT har givet os en optimal start på vores nye Data Warehouse”, Anders Lorenzen, Specialkonsulent FTF-A

Kunden og opgaven

FTF-A er en af Danmarks største a-kasser med ca. 135.000 medlemmer. I de seneste år har FTF-A arbejdet målrettet med at gøre sine forretningsprocesser mere omkostningseffektive for at kunne yde en medlemsservice af høj kvalitet.

FTF-A fik kontakt med Accurate IT i forbindelse med behov for ny rapportering, der understøtter de optimerede forretningsgange set fra Balanced Scorecard-perspektiver. Perspektiverne baseres på en lang række kildesystemer, herunder medlemmer, sagsbehandling, økonomi, HR og eksterne kilder.

En eksisterende rapporteringsplatform skulle erstattes med understøttelse af let opsætning af nye rapporter og egen vedligeholdelse af integrationer.

Løsningen

Accurate IT sparrede med FTF-A omkring valg af fremtidig Business Intelligence-platform, herunder Self-Service værktøjer som QlikView og Tableau. For at opnå en rapporteringsplatform der udnytter det eksisterende systemlandskab og understøtter:

  • Konform data på tværs af mange kilder
  • Integration der kan vedligeholdes internt
  • Et datagrundlag til fleksibelt brug i rapporteringsværktøjer

faldt valget på opbygning af et traditionelt Data Warehouse baseret på Microsoft-teknologi.

Accurate IT designede herefter den overordnede arkitektur baseret på erfaring fra både meget store og mindre Data Warehouse-projekter. Med arkitekturen på plads konkretiserede Accurate IT en nøgletalsliste og udarbejdede efter en række workshops datamodellen for Data Warehouset ud fra best practise-principper.

Accurate IT assisterer løbende FTF-A med udvikling af integrationer og rapportering i form af workshops i BI-teknologi. En Proof-of-Concept-løsning med datamodel, integration og rapportering udgør desuden en skabelon for videre udvikling.

Kundeperspektiv med opkaldsstatistik
Uddrag af datamodel

Kontakt

Mikkel Boje

+45 2321 8737

Teknologier

Business Intelligence: Microsoft SQL Server 2012 (Database Engine, Integration Services, Analysis Services, Reporting Services).
gofiqr

gofiqr -
webapplikation med statistik på rekordtid

"Accurate IT har udviklet en markedsklar gofiqr løsning på få uger", Søren Bæk direktør new'ish

Kunden og opgaven

new'ish er et nyere dansk firma, der er mest kendt for deres produkt workflow-to-go®. workflow-to-go® hjælper virksomheder i deres bestræbelser på at optimere arbejdsprocesser og styrke videndeling, samarbejde og arbejdsglæde.

new'ish henvendte sig til Accurate IT med en opgave på udvikling af gofiqr, et nyt produkt. gofiqr er en webapplikation, der giver virksomheder mulighed for at administrere QR-koder til at formidle information til kunder og forretningspartnere. Nye koder kan oprettes, downloades og påtrykkes virksomhedens produkter. Slutbrugere scanner produktets QR-kode og ledes til en webside, hvis indhold virksomheden selv kan sætte op i gofiqr.

Løsningen

Accurate IT detaljerede designet, byggede applikationen i et agilt forløb og gennemførte en testfase på rekordtid. Løsningen indeholder en administrationsside til QR-koderne med mulighed for at oprette, søge efter og redigere koder - alt sammen på ét skærmbillede, muliggjort ved dynamisk indhold (Ajax). Webapplikationen giver desuden mulighed for at konfigurere virksomhedsindstillinger (reklamer, logo, brugere, sprog, mv.), downloade koderne i forskellige formater, og ikke mindst se statistik for scanning af koderne. Hele web-applikationen understøtter flere sprog.

Teknisk er løsningen baseret på Ruby on Rails og følger en RESTful-arkitektur til sider og dynamisk indhold. Da gofiqr skal rulles ud til mange brugere, har projektet stillet høje krav til kvalitet og kapacitet. For at sikre den rette følelse af en applikation, er HTML5 og CSS3 benyttet, dog uden at gå på kompromis med bred browserunderstøttelse.

Flere og flere applikationer leveres via web og som services. Med gofiqr har Accurate IT implementeret en webapplikation, der mere føles som en desktop-applikation end et site. gofiqr er Software as a Service (SaaS) til virksomheder og indeholder de komponenter, Accurate IT specialiserer sig i: webapplikationer og business intelligence i form af et indbygget statistikmodul.

Administration af QR-koder
Statistik på QR-scanninger
Konfigurerbar slutbrugerside

Kontakt

Martin Damhus

+45 3131 1869

Teknologier

Webapplikation: Ruby on Rails, HTML5, CSS3, AJAX, jQuery.
Business Intelligence: Løsningsspecifik jQuery-baseret.
Rapportering af industrianlæg

Automatisk rapportering til farmaceutbranchen

Kunden og opgaven

Kunden er en central farmaceutisk facilitet i Københavnsområdet, som arbejder med smitsomme sygdomme og medfødte lidelser. Opgaverne er løbende blevet udvidet, og kunden er i dag en international forsknings-, produktions- og serviceorganisation.

ASHconsult fik kontakt til Accurate IT med henblik på udvikling af automatisk rapportering til et nyt anlæg ved kunden installeret af GA Rustfri. Anlægget er et såkaldt CIP/SIP-anlæg (Cleaning/Sterilization-In-Place), der renser og steriliserer tanke anvendt til forsøgsformål. Anlægget styres ved hjælp af en tilkoblet PLC-installation (Programmable Logic Controller) udviklet af ASHconsult.

Under kørsel af et "vaskeprogram" opsamler PLC'en data, som ønskedes automatisk rapporteret og printet ved endt kørsel.

Løsningen

Accurate IT indlæste stamdata fra Office Excel og modellerede data opsamlet af PLC'en i Microsoft SQL Server 2008R2.

Efter data var tilrettelagt udvikledes en Reporting Services-rapport i et agilt forløb med input fra ASHconsult, kunden og GA Rustfri.

Til den automatiske rapportgenerering og udskrivning valgte Accurate IT at benytte PowerShell. PowerShell kan kommunikere både med Reporting Services igennem et API og andre applikationer (i dette tilfælde SQL Server og printkomponenter).

Med automatisk rapportering opnås besparelser og et højere kvalitetsniveau. Denne løsning viser, hvorledes Microsofts business intelligenceværktøjer kan benyttes til ikke blot forretningsopfølgning, men også industrianlæg.

Automatisk printet rapport
Tankanlæg til farmaceutiske forsøg og produktion

Kontakt

Mikkel Boje

+45 2321 8737

Teknologier

Business Intelligence: Microsoft SQL Server 2008R2 (SQL engine og Reporting Services) og PowerShell 2.0.
Fysisk modellering

DTU Risø - Systemdesign til solcelleprojekt

Kunden og opgaven

DTU er det førende universitet for ingeniøruddannelser i Danmark og med mere end 5.000 ansatte og 7.500 studerende et af de største tekniske universiteter i Nordeuropa. DTU bedriver uddannelse, forskning, innovation og myndighedsbetjening.

DTU Risø kontaktede Accurate IT i forbindelse med et flerårigt forsknings- og innovationsprojekt omkring dimensionering, installation og konfiguration af solceller. Projektet er baseret på en større matematisk-fysisk model, der udvikles af et DTU-forskerhold og eksterne partnere. Modellen er kompleks og tager højde for mange parametere - solposition, vind, vejr, skyggeforhold, geolokation, mv. Hver modeludvikler leverer et område af modelkoden og justerer modellen i forhold til testkørsler og laboratoriemålinger.

Den tekniske udfordring for Risø-projektet var at få etableret en velfungerende samarbejdsplatform for deling af modelkode og modeldata (måledata, konfigurationer og referencedata), retningslinier for udvikling, samt at få kodebasen organiseret, modulariseret og koblet fornuftigt sammen.

Løsningen

Accurate IT hjalp med at etablere en passende systemarkitektur for samarbejde, udvikling og test af modelkoden og tilhørende data. Modelkoden blev anbragt i det globalt anvendte versionsstyringssystem Git med et cloud-baseret master-repository. Modelkode (MatLab-moduler og scripts), konfigurationsdata for modelkørsler, samt forskellige typer af input- og output-data blev defineret, adskilt og gemt som enten MatLab-filer (modelkode og konfigurationsdata), udtræksfiler, eller i databaselaget (Microsoft SQL Server 2012).

Accurate IT designede en overordnet databasearkitektur for projektet og et interface for at læse og skrive data fra modelkoden, og kom med anbefalinger til afklaringspunkter for videreudvikling af databasedesignet for nogle specifikke modelområder.

Solcelleanlæg
Overordnet infrastruktur for udvikling og test af modelkode

Kontakt

Martin Damhus

+45 3131 1869

Teknologier

Microsoft SQL Server 2012, Microsoft Excel, MatLab, Git
Dataanalyse i skyen

Artis Consulting får cloud-baserede rapporter

Kunden og opgaven

Artis Consulting er et større amerikansk konsulenthus med speciale i bl.a. løsninger inden for Business Intelligence (BI). Artis Consulting er Gold Certified Microsoft-partner.

Under et BI-projekt for en Fortune 50-kunde havde Artis Consulting i en periode et forøget ressourcebehov og skulle konkret mande op med en BI-specialist til at reviewe et indledende databasedesign og udvikle en række rapporter til kunden. Det var afgørende, at en række centrale deadlines blev overholdt, og rapporterne skulle være af en overbevisende kvalitet. Artis Consulting kontaktede derfor Accurate IT for at nå i mål med rapporterne til tid og kvalitet.

Løsningen

Accurate IT satte sig hurtigt ind i forretningskravene og projektkonteksten, hvorefter det indledende databasedesign blev gennemgået minutiøst og en række forbedringer implementeret. Projektets udviklere deltes om databasen, der lå i skyen (Microsoft Azure). Rapporterne blev udviklet på lokale maskiner med en opkobling til cloud-datakilden, hvorefter de også blev deployeret til en rapportserver i skyen. Accurate IT detaljerede en række rapportspecifikationer og udviklede dem i Reporting Services. Endelig blev der til analytiske formål udviklet en datamart i form af et SQL-view i cloud-databasen, der kan tilgås fra eksempelvis Excel og benyttes til ad hoc-analyser.

BI-løsninger med cloud-elementer bliver mere og mere udbredte. Cloud-datakilder kan både indlæses i et klassisk centralt data warehouse med konsolideret data eller tilgås direkte af slutbrugere vha. analytiske værktøjer (Excel, PowerPivot, QlikView m.fl.). Sidstnævnte brug af data kan ses som en tydelig realisering af ”personlig BI”. I begge tilfælde er fokuspunktet, at den rigtige person får den rette forretningsdata på det rigtige tidspunkt.

Reporting Services-rapport med data fra skyen
Direkte analytisk adgang til sky-data for slutbrugeren via Excel

Kontakt

Martin Damhus

+45 3131 1869

Teknologier

Microsoft SQL Server 2008R2 (Reporting Services), Windows Azure SQL Database, Microsoft Excel
Lusido

Lusido får ny algoritme til spilleplader

Kunden og opgaven

Lusido er et nyt spil, hvor spillerne skal kombinere tal for at opbygge ord. Spillet forbedrer ens kreative, kombinatoriske og matematiske færdigheder. Lusido er designet og patenteret af en dansk kunde.

Accurate IT blev kontaktet, da Lusidos program til at danne spilleplader var fejlbehæftet og langsomt. Hvert nyt spil kræver en ny spilleplade – lidt som i en Soduko – så der er brug for en stor mængde plader. Det er ikke trivielt at skabe korrekte spilleplader, og Accurate IT analyserede sig frem til, at problemets kompleksitet stiger eksponentielt med størrelsen på spillepladerne. Samtidig er det afgørende, at alle spillepladerne er fejlfri.

Løsningen

Accurate IT foretog en hurtig, men grundig, analyse af problemstillingen og designede herefter en fejlfri algoritme til at generere spillepladerne. Algoritmen forøgede hastigheden med over 100 gange. Dernæst blev algoritmen implementeret og testet i fællesskab med kunden.

Teknisk er løsningen baseret på det stærkt matematisk funderede programmeringssprog Haskell, der egner sig til opgaver, hvor ydelse er kritisk, og hvor der ikke kan tolereres fejl.

I projekter hvor centrale forretnings-komponenter skal udvikles, opgraderes eller udskiftes, benytter Accurate IT sin analytiske tilgang - og i dette tilfælde matematiske kompetencer – til at løse opgaven. Med en præcis analyse og et godt design sikres høj ydelse, minimal fejlmargin, få tilbageløb og leverance til tiden. Succesfulde IT-projekter er baseret på solid vurdering af behov for analyse og kvaliteten af analyserne.

Lusido spilleplade

Kontakt

Martin Damhus

+45 3131 1869

Teknologier

Haskell kompileret til Linux og Windows.
100 subcultures prototype

Når man skal præsentere en forretningside til investorer, er en funktionel prototype et stærkt hjælpemiddel. Accurate IT hjalp reklamebureauet Co+ med at designe en mobil app og udvikle en prototype til den. Den mobile app, 100 subcultures er en social app med brugerindhold.

Prototypen er implementeret med XCode og baseret på grafisk design af Co+.

Kontakt Ulrik for mere information.

KPI design

En et nøgletal (også kaldet KPI for Key Performance Indicator) er en forretningsmetrik, der benyttes til at måle og monitorere forretningsaktiviteter og potentielt justere retningen. Et er at definere en sådan metrik præcist i forretningstermer, hvilket kræver konsensus på tværs af hele organisationen og en uniform terminologi. Noget andet er at faktisk lokalisere kildedata (felter, tabeller og filer), der kræves til beregningen af metrikken og at definere systemnære regler, der beskriver, hvordan data hænger sammen på tværs af kildesystemer.

I et kvalitetssikringsprojekt for et større norsk hospital, assistererede Accurate IT konsulentfirmaet 4PM med at lave en skabelon til metrikspecifikationer, der både dækker forretningsspecifikation og teknisk specifikation af nøgletal og generelle metrikker.

Kontakt Martin for mere information.